Afdrukken E-mail

Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle sancties van de TO door de CRO definitief beoordeeld.

Elke deelnemer kan voor, tijdens of na de wedstrijd een protest indien bij de Referee of bij diens afwezigheid bij de CRO.

Een atleet die een protest indient tegen een atleet of een TO, doet dit binnen de 15 minuten na aankomst. De intentie om een schriftelijk protest in te dienen, dient wel 5 minuten na aankomst door de triatleet gemeld te worden aan de Referee, de CRO of de aankomst TO. Protesten die niet gemeld worden binnen de 5 minuten na aankomst, worden niet verder behandeld.

Na behandeling van alle scheidsrechterlijke sancties en tuchtuitspraken keurt de CRO de voorlopige uitslag goed. Ten laatste omstreeks 20.00 uur zal deze voorlopige uitslag raadpleegbaar zijn op www.zwintriathlon.be .

Tot de dinsdag volgend op de wedstrijd kan men vergissingen in deze voorlopige uitslag melden. Klachten tegen scheidsrechterlijke beslissingen (gele of rode kaarten) zijn echter niet meer mogelijk. Met vergissingen wordt o.a. bedoeld: foutief geschreven namen, indeling in de verkeerde categorie, foutieve tijden, … De woensdag volgend op de wedstrijd zal een definitieve uitslag op de website worden geplaatst.

Het prijzengeld wordt overgemaakt via bankoverschrijving. U dient hiertoe uw rekeningnummer te vermelden op het inschrijvingsformulier. Het prijzengeld toegekend aan buitenlandse triatleten wordt als gevolg van de Belgische belastingswetgeving verminderd met 18%. De Belgische deelnemers die prijzengeld winnen, zullen van de organisatoren een belastingsfiche toegestuurd krijgen.